Generer nytt passord

Det er ikke mulig å hente passordet til integrasjonen som hører til et system etter at systemet er opprettet. Dersom du har mistet passordet må et nytt passord genereres. Under vises steg for steg hvordan dette gjøres.

Steg 1: Velg system

Velg systemet som du ønsker å generere nytt passord til. fiks protokoll

Steg 2: Velg konfigurasjon

Velg “konfigurasjon”-fanen. fiks protokoll

Steg 3: Trykk på generer passord

Trykk på knappen “Generer nytt passord”. Det kan hende du må skrolle ned på siden for å finne knappen. fiks protokoll

Steg 4: Bekreft at du ønsker nytt passord

Det vil da dukke opp en dialog som spør om du er sikker på om du vil generere nytt passord. Dette er fordi det gamle passordet vil bli ugyldig, noe som vil gjøre at eksisterende pålogging vil slutte å fungere. Trykk på “Lag nytt passord” for å generere nytt passord. fiks protokoll

Steg 5: Nytt passord generert

Det nye passordet til integrasjonen er nå tilgjengelig under “Integrasjonspålogging”. Dette skal brukes sammen med Integrtasjon-ID for å logge på Fiks. Dette skal inn i integrasjonskonfigursajonen i Fiks IO-klienten. fiks protokoll